شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
مياندوآب رضا حسینیان دارد ۰۴۴۴۵۳۶۰۰۱۳ ۰۹۱۴۹۸۱۵۳۹۰ میاندوآب جاده تبریز جنب پمپ بنزین قلندری
اروميه آقای رضا پور دارد دارد ۰۹۱۴۴۴۷۶۸۳۷ ارومیه میدان ترباربلوک ۱۱ حجره ۲۰
اروميه آقای رحیمی دارد دارد ۰۹۱۴۳۴۷۹۲۰۳ ارومیه خیابان مدنی یک، ۲۰۰ متر پایین تر ازجهار راه سیروس نبش کوی پنجم پلاک ۲۲
اشنويه آقای جوانمردی دارد دارد ۰۹۱۴۹۴۲۱۲۴۰ اشنویه خیابان احمد کور جنب مدرسه سعید امینی بار فروشی برادران جوانمردی
بوكان آقای فتوحی سرا دارد دارد ۰۴۴۴۶۲۳۳۱۰۴ بوکان خیابان مولوی
تکاب عطا رابو دارد دارد ۰۹۱۴۱۸۴۹۵۷۰
مهاباد سامان اندوه دارد دارد ۰۴۴-۴۲۴۴۵۷۹۱ ۰۹۳۰۶۰۳۶۲۰۷ مهاباد میدان میوه و تره بار ، باسکول سازی پیام توزین
بوكان هژار الفوره دارد دارد ۱ ۰۹۱۴۶۲۰۸۰۸۵ امیراباد سه راه حمامیان برادران الفوره
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
بوکان پیامی دارد دارد ۰۴۴۴۶۲۸۴۵۹۸ ۰۹۱۴۵۱۶۳۳۷۶ داخل میدان میوه و تره بار جنب بارفروشی سلیمان مولوی

شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
تبريز آقای علیزاده دارد دارد ۰۹۱۴۱۱۴۹۷۳۳ تبریز خیابان منجم (نیروی هوایی)روبروی مسجد قره داش
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
خميني شهر محسن رضائی آدریانی دارد دارد ۳۳۶۷۴۳۱۷ ۰۹۱۳۲۸۶۲۵۸۲ بلوار امیر کبیر – آدریان فرعی۱۰۹جنب بسیج
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
اسفراین ابراهیمی دارد دارد ۰۹۱۵۸۰۰۹۰۳۵
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
تهران آقای شاهی دارد دارد ۰۹۱۲۳۴۵۰۰۹۵ تهران انتهای بلوار سی متری جی به سمت میدان فتح نرسیده به مسجد موسی ابن جعفر پلاک ۶۳۸
تهران آقای ذبیحی دارد دارد ۰۲۱۳۳۵۶۱۹۳۷ تهران خیابان مولوی بعد از چهارراه مولوی به طرف میدان خیام سمت راست مقابل آژانس هوایی قاصدک پلاک ۱۹۴
تهران امیر امیری دارد دارد ۰۲۱-۷۷۱۲۲۹۶۵ ۰۹۱۲۳۰۷۳۹۰۸ تهران پارس میدان رهبر پاساژ گلشن طبقه اول پلاک ۲
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
نيشابور مهدی سید آبادی دارد دارد ۰۵۱-۴۲۲۵۰۸۴۱ ۰۹۱۵۱۵۱۴۷۰۱ بلوار بعثت نبش بعثت ۳۱
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
اهواز مصطفی تقی نژاد دارد دارد ۰۶۱-۳۳۷۹۰۰۹۳ ۰۹۱۶۳۴۴۱۰۱۸ ۰۹۱۶۳۴۱۴۰۱۱ کمبلو – خیابان انقلاب بین خیابان شیخ بها و کیان روبروی آتش نشانی
دزفول مجتبی تقی نژاد دارد دارد ۰۶۱-۴۲۲۴۶۳۷۸ ۰۹۱۶۳۴۱۴۰۱۱ ۰۹۱۶۳۴۴۱۰۱۸ خیابان شهید بهشتی بین خیابان مدرس و نظامی
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
آبادان حکیم آبادی دارد دارد ۰۹۱۶۵۷۹۰۸۳۵ خیابان اروسیه بلوار ولایت جنب سردخانه لبنیات فروشگاه تعمیر و فروش باسکول و ترازوهای دیجیتالی
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
زنجان آقای جوزی دارد دارد ۰۹۱۲۵۴۲۱۹۵۸ زنجان کمربندی جنوبی روبروی درب پایین میدان میوه و تره بار .ک پ ۴۵۱۶۹۴۴۸۳۹

.

شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
قزوين آفای امامی دارد دارد ۰۲۸۳۳۵۷۲۲۷۶ قزوین چهارراه شهید انصاری خیابان مولوی جنوبی جنب بانک رفاه
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
قم عباس ملکی دارد ۰۹۱۲۱۵۱۵۰۱۲ بلوار عمار یاسر
قم جواد زرین اقبال دارد دارد ۰۲۵۳۲۶۱۶۶۱۵ ۰۹۱۲۱۵۳۵۲۶۹ قم -۳۰ متری کیوان فر مقابل کوچه ۲۶ پلاک ۴۰۰
سنندج آقای اورامان دارد  دارد   ۰۹۱۸۸۷۸۱۷۰۰ سنندج بلوار شهید نمکی پایین تر از پهار راه مادر به طرف سه راه جهاد روبروی پارک جهاد
سقز آقای عبدی دارد دارد   ۰۹۱۸۱۸۴۲۰۱۵ سقز خیابان فخر رازی جنب پاساژ نور
سقز آقای احمدی دارد       دارد  ۰۹۱۸۸۷۴۳۵۸۲ سقز میدان تره بار حجره ۲۷
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
كرمان محسن زینلی دارد دارد ۰۳۴-۳۲۵۱۴۱۳۵ ۰۹۱۳۳۷۹۳۲۳۸ کرمان – خ . ابوذر شمالی نبش کوچه ۶۸
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
كرمانشاه کووروش صباغیان دارد دارد ۰۸۳۳۷۲۳۲۴۰۰ ۰۹۱۸۸۳۱۵۷۰۰ کرمانشاه میدان وزیری
شهر نام و نام خانوادگی نمایندگی فروش نمایندگی خدمات شماره تماس همراه آدرس
ساوه اسماعیل میرجانی دارد دارد ۰۸۶-۴۲۲۴۶۸۰۲ ۰۹۱۲۲۵۶۵۵۹۸ ساوه. میدان فلسطین جنب تعاونی فرهنگیان ابتدای خیابان کارگر نمایندگی ترازو و باسکول ساوه