در حال بارگیری...
۱۵ مهر

بدینوسیله ازشمادعوت بعمل می آید
تا از غرفه
شرکت باسکول سازی پیام توزین
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران بازدید به عمل آورید.
منتظرتان هستیم ….
۰۹۱۲۸۹۷۰۲۰۴
@payamtozin
WWW.payamtozin.COM

دیدگاه خود را بنویسید