در حال بارگیری...
۰۱ آبان

تقدیر و تشکر خرید ترازو

بدینوسیله از شما همکاران و نمایندگان عزیز شرکت پیام توزین بابت حضور صمیمانه تان در هجدهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت و بازدید از غرفه
شرکت پیام توزین کمال تشکر را داریم.
بودن شما در کنار ما همیشه باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.
با تشکر شرکت پیام توزین
@payamtozin
WWW.payamtozin.com

دیدگاه خود را بنویسید