در حال بارگیری...
۱۵ دی

*تغییر و بهبود خط تولیدشرکت پیام توزین خرید ترازو

*تغییر و بهبود خط تولیدشرکت پیام توزین خرید ترازو
بر اساس فلسفه بهبود مستمر و استراتژی های شرکت پیام توزین تغییراتی در خط تولید با مشارکت پرسنل فنی و مهندسین خط تولید به شرح زیر انجام شد:
*خرید دستگاه های جدید و پیشرفته تر
*بهینه سازی ایستگاه های کاری
*بهبود فرآیندهای تولیدی
*طراحی و ساخت قالب های جدید جهت آسان کاری
خرید ترازو و باسکول مطمئن از شرکت پیام توزین

دیدگاه خود را بنویسید