در حال بارگیری...
۲۵ دی

*تیک زدن یکی دیگر از اهداف استراتژیک پیام توزین خرید ترازو

*تیک زدن یکی دیگر از اهداف استراتژیک پیام توزین

برنامه ریزی و هدف گزینی یکی از مهم ترین استراتژی های شرکت پیام توزین می باشد.
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت پیام توزین قطعا توانسته نقطه انگیزه ای برای پرسنل باشد.
با یاری خدا و پرسنل سخت کوش شرکت توانسته ایم یکی دیگر از اهداف شرکت پیام توزین که خرید سوله بود را با موفقیت تیک بزنیم و به پاس محقق شدن یکی دیگر از اهداف ، جشنی سرشار از شادی در شرکت برگزار شد.

دیدگاه خود را بنویسید