در حال بارگیری...
۳۰ دی

*ثبت اطلاعات شرکت پیام توزین در سایت جامع نمایشگاه های بین المللی ( خرید ترازو )

*ثبت اطلاعات شرکت پیام توزین در سایت جامع نمایشگاه های بین المللی
باتوجه به حضور فعال شرکت پیام توزین در نمایشگاه بین المللی صنعت در چندین دوره متوالی و کسب تجربه و موفقیت های روز افزون و آشنای بیشتر با دوستان و همکاران صنعت توزین باعث شده است که شرکت پیام توزین هم به عنوان فعال در زمینه ساخت و تولید ترازو و باسکول دیجیتالی به عنوان شرکتی موفق در کنار سایر همکاران حضور داشته باشد و اطلاعات شرکت پیام توزین در سایت نمایشگاه های بین اللملی صنعت ثبت گردد

دیدگاه خود را بنویسید