در حال بارگیری...
۰۸ بهمن

*دیدار پرسنل پیام توزین با همراهی حامی معنوی ( خرید ترازو )

*دیدار پرسنل پیام توزین با همراهی حامی معنوی
هر ساله شرکت پیام توزین با پرسنل و حامی معنوی شرکت دیدار و گردهمایی تدارک می بیند که به پاس قدر دانی از پرسنل و حامی معنوی تقدیر و تشکر از آن ها به عمل می آید.
حامی معنوی شرکت آقای ” کریم پیامی ” با ارائه ی سخنان ارزشمند خود باعث ایجاد امید و موفقیت های بیشتر شرکت پیام توزین می شود .
همچنین هر ساله با ورود پرسنل جدید و بزرگتر شدن شرکت پیام توزین این دیدار را جشن می گیریم

دیدگاه خود را بنویسید