در حال بارگیری...
۱۶ بهمن

*دلیل تقدیر و قدردانی پرسنل شرکت پیام توزین از مدیر عامل شرکت خود

*دلیل تقدیر و قدردانی پرسنل شرکت پیام توزین از مدیر عامل شرکت خود
نظر به صمیمیت،همکاری و ابراز توجه خاص مدیر عامل محترم شرکت پیام توزین،در رابطه با احترام و اکرام در قبال کارکنان آن شرکت و تدبیرات مدبرانه آقای سوران پیامی در پیشبرد اهداف و امورات کلی شرکت مذبور ، کلیه کارکنان مراتب تقدیر و تکریم خود را تقدیم نامبرده نموده و طی مراسمی رسمی لوح تقدیر و مراتب احترام خود را به ایشان ابراز داشتند.

دیدگاه خود را بنویسید