در حال بارگیری...
۲۱ اردیبهشت

گواهی دوره جذب و نگه داری نیرو ( خرید ترازو )

گواهی دوره جذب و نگه داری نیرو ( خرید ترازو )
مهمترین ویژگی برای رشد و موفقیت یک مدیر توانایی جذب و حفظ افراد خوب است و بقیه منابع در دسترس هستند و تقریبا به سادگی می توان آن ها را به دست آورد.
و این امر نیاز به مطالعه و آموزش همه جانبه دارد . در این راستا مدیریت شرکت پیام توزین با توجه به اهدافی که برای شرکت تعیین کرده است در دوره های مختلف آموزش حفظ و نگهداری نیرو شرکت نموده و روز به روز به موفقیت و اهداف خود نزدیکتر می شوند.
با خرید ترازو و چتر از شرکت پیام توزین خرید مطمئنی را تجربه کنید

دیدگاه خود را بنویسید