در حال بارگیری...
۲۴ آبان

بازدید فرماندار و نماینده محترم شهرستان مهاباد از کارخانه پیام توزین ( خرید ترازو )

فرماندار محترم و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کل استان که برای برنامه ریزی و بررسی مشکلات، بنا بە دعوت نمایندە مردم عزیز شهرستان مهاباد بە شهرک صنعتی مهاباد سفر کردند؛ ضمن بازدید، از فعال بودن واحد های صنعتی این شرکت علی الخصوص کارخانە ترازو و باسکول سازی پیام توزین ابراز خشنودی کرده و خاطرنشان کردند صمیمانە آمادگی هرگونە همکاری و یاری رساندن بە این مجموعە را دارند.
شرکت ترازو باسکول سازی پیام توزین
مورخه: ۲۱ آبان ۱۳۹۹

خرید ترازو و باسکول پیام توزین

دیدگاه خود را بنویسید