تلفن تماس :

 کارشناس فروش۱:                  ۰۹۱۲۸۹۷۰۲۰۴

کارشناس فروش۲ :                  ۰۹۹۱۱۷۹۶۹۹۵

کارشناس فروش۳ :                  ۰۹۹۲۳۶۷۵۷۳۱

خدمات پس ازفروش :               ۰۹۹۰۰۱۷۴۹۲۱

تلفن کارخانه :                        ۰۴۴۴۲۳۲۳۰۱۷

 

ایمیل ما

payamtozin@gmail.com

 

 

ادرس دفتر ما

آذربایجان غربی  _  شهرستان مهاباد   _  شهرک صنعتی  _ خیابان یاس ۶  شرکت پیام توزین